خدمات ویژه

ایجاد ایمیل و خدمات نظیر آن
50,000﷼

ایجاد ایمیل، تنظیمات هاست، تنظیمات دامنه و تغییرات جزئی در سایت، ایجاد پشتیان از اطلاعات سایت، بازگرداندن سایت به حالت پشتیان و خدماتی نظیر این

ایجاد، تغییر در محتوای سایت و خدمات نظیر آن
150,000﷼

ایجاد مطلب، تغییر در محتوا، تنظیمات منو و محتوا و تغییرات جزئی در محتوای سایت، ایجاد پشتیان از اطلاعات مدیریت محتوی، بازگرداندن سایت به حالت پشتیان و خدماتی نظیر این

تغيير دامنه اصلي متصل به هاست
0﷼ 50,000 Häälestamise tasu

تغيير دامنه اصلي فعلي متصل به هاست،به دامنه ديگر

فوروارد یک دامنه
50,000﷼ Kord aasta jooksul

فوروارد یک دامنه بر روی یک دامنه یا هاست دیگر

پارک یک دامنه
500,000﷼ Kord aasta jooksul

پارک یک دامنه بر روی یک دامنه یا هاست موجود دیگر

DDNS یکساله
350,000﷼ Kord kuus

راه اندازی Dynamic DNS برای شرکتهایی که امکان خریداری سرویس IP Static را ندارند و برای ارتباط شبکه از بستر اینترنت را به شرکت نیازمندند. این سرویس عمدتا برای دوربین های مدار بسته، تلفن تحت شبکه VOIP، سیستمهای کنفرانس تحت شبکه، ارتباط پایگاههای داده، اتصال برنامه های تحت شبکه مرکزی، ریموت کنترلرها و ... کاربرد دارد.