سرویس‌ها، اکانت‌ها و لیسانس‌ها

آموزش (واحد به ساعت)
300,000﷼

آموزش مدیریت محتوی، IT، نرم‌افزار و ...

لیسانس آنتی‌ویروس Nod32
2,650,000﷼ За півроку

لیسانس آنتی ویروس Nod32 تک کاربره برای استفاده 6 ماه تا یک سال
نصب و راه‌اندازی این لیسانس در اینجا آموزش داده شده است.
این لیسانس به مدت 6 ماه تا یکسال فعال خواهد بود و در صورت تمدید مجدد آن در موعد مقرر، قیمت تمدید مطابق با سال(های) گذشته محاسبه خواهد شد و تورم و افزایش قیمت احتمالی شامل حال آن نمی‌شود.

لیسانس آنتی‌ویروس Nod32 تحت شبکه (کوچک)
75,000,000﷼ Щорічно

لیسانس آنتی ویروس Nod32 تحت شبکه 4 کاربره برای استفاده یک سال
نصب و راه‌اندازی این لیسانس بصورت سرویس در محل و با هزینه انجام می‌شود و در صورت آماده بودن بستر ارتباط از راه دور، امکان نصب بصورت ریموت وجود خواهد داشت.
این لیسانس به مدت یکسال فعال خواهد بود و در صورت تمدید مجدد آن در موعد مقرر، قیمت تمدید مطابق با سال(های) گذشته محاسبه خواهد شد و تورم و افزایش قیمت احتمالی شامل حال آن نمی‌شود.

لیسانس آنتی‌ویروس Nod32 تحت شبکه (بزرگ)
150,000,000﷼ Щорічно

لیسانس آنتی ویروس Nod32 تحت شبکه 10 کاربره برای استفاده یک سال
نصب و راه‌اندازی این لیسانس بصورت سرویس در محل و با هزینه انجام می‌شود و در صورت آماده بودن بستر ارتباط از راه دور، امکان نصب بصورت ریموت وجود خواهد داشت.
این لیسانس به مدت یکسال فعال خواهد بود و در صورت تمدید مجدد آن در موعد مقرر، قیمت تمدید مطابق با سال(های) گذشته محاسبه خواهد شد و تورم و افزایش قیمت احتمالی شامل حال آن نمی‌شود.

Популярне
قرارداد سرویس و نگهداری سایت
6,300,000﷼ Щомісячно

طی این قرارداد که هزینه آن بصورت سالانه دریافت می‌شود، موسسه متعهد می‌شود که در صورت نیاز به سرویس و نگهداری، تهیه پشتیبان (ساعتی، روزانه یا هفتگی)، بازیابی اطلاعات، آموزش، رفع آشکال و ... برای سایت طراحی و راه‌اندازی شده توسط مؤسسه را در اسرع وقت و منظم انجام دهد.
جهت دریافت متن قرارداد کلیک کنید.

سرویس و نگهداری رایانه و شبکه
35,000,000﷼ Щомісячно 15,000,000 Вартість встановлення

طی این قرارداد که هزینه آن بصورت ماهیانه دریافت می‌شود، موسسه متعهد می‌شود که در صورت نیاز به سرویس و نگهداری نرم‌افزاری و سخت‌فزاری، نگهداری پایدار شبکه، خدمات و تعمیرات رایانه و پرینتر و ...، بازیابی اطلاعات، آموزش، رفع آشکال و ... برای شرکت طرف قرارداد با مؤسسه را در اسرع وقت و منظم انجام دهد.
جهت دریافت متن قرارداد کلیک کنید.